Novinky

Váš šestý smysl ve světě realit...

Rychle, bezpečně a za nejvyšší možnou cenu

Bez starostí a pouze
slušným nájemcům

Prověřené nemovitosti
po celé České republice

Byty, domy, komerční prostory od solidních majitelů

Byty Domy Rekreace Komerční Ostatní Pozemky

Typ nabídky

Druh bytu

Kraj

Cena nemovitosti

Chci prodat nemovitost

Často se setkáváme s dotazy našich klientů a nejenom od nich, které se týkají služeb, jež je schopna nebo dokonce povinna realitní kancelář zajistit pro své klienty v rámci provize. Mezi veřejností, ale mnohokrát i v médiích zaznívá názor, že realitka je „žába na prameni“, která parazituje na neznalosti občanů a účtuje provizi prakticky za nic.

Chápeme to, v zemi, kde se po několik desetiletí prodávaly statky, chalupy a stodoly v hospodě u piva a kde vrcholem realitního obchodu byla dvanáctinásobná směna dr. Radosty ve Smoljakově filmu Kulový blesk, je i dnes pojem „realitní makléř“ spíše přídomkem pro někoho, kdo si přivydělává pouze předáváním kontaktu mezi prodávajícím a zájemcem o koupi. Skutečnost je však alespoň v případě INSTINKT REALITY s.r.o. zcela odlišná.

Chci prodat dům, byt, pozemek

ZKUŠENÝ OSOBNÍ MAKLÉŘ 24/7

Každý se chlubí pochybnými certifikáty. My vám však přidělíme odborníka s minimálně pětiletou praxí, který vám bude neustále k dispozici. Každý náš obchodník je pojištěn u České podnikatelské pojišťovny a.s., na odpovědnost za škody způsobené při výkonu povolání realitního makléře.

Do 24 hodin od 1. kontaktu se s vámi osobně přímo na nemovitosti setká makléř, který vás bude celým průběhem transakce provázet.

Makléř provede tržní ocenění na základě stavu nemovitosti, lokality, aktuální poptávky, tržní situace a projedná s vámi dosažitelnou cenu a časový horizont prodeje.

Vyhotovíme na místě profesionální fotodokumentaci včetně výškového focení a videoprohlídky.

Váš osobní makléř vás bude pravidelně informovat o stavu, ve kterém se obchod nachází, vyslechne a zodpoví vaše dotazy. Tato zpětná vazba probíhá až do vyhledání kupce nebo ukončení nabídky.

Všem našim klientům nabízíme jedinečnou aplikaci MAKLÉŘ 24/7, díky které můžete ve vašem soukromém klientském účtu nonstop sledovat, co se děje s nabídkou vaší nemovitosti. Uvidíte zde každou prohlídku, změnu ceny, dotazy zájemců atd. Jedná se o službu, kterou nenabízí žádná jiná realitní kancelář.

Prohlídky se uskutečňují vždy za přítomnosti osobního makléře, nikdy neposíláme zájemce na prohlídku bez nás. Snažíme se tak ochránit především váš majetek.

MAXIMÁLNÍ INZERTNÍ PODPORA

Vyvěsit nemovitost na internet nestačí. Pracujeme s databázemi kupců, oslovujeme investory a masivně inzerujeme nejen na internetu, ale i v lokálních a celorepublikových tištěných mediích

Vaše nemovitost se okamžitě objeví na 5 nejnavštěvovanějších placených realitních serverech, jako jsou například Sreality.cz, RealityIDNES.cz, Českéreality.cz, RealHit.cz atd., Dále pak na dalších více jak šedesáti realitních portálech.

Vybrané nemovitosti v tištěných periodikách a regionálních tiskovinách, jakými jsou v Praze např. GrandReal City či Naše Praha, Metro, v regionech pak Plzeňský, Klatovský a Jihočeský Rozhled

Trendem dnešní doby jsou bezesporu sociální sítě. Máme k dispozici kanály pro prezentaci vaší nemovitosti na populárních sítích s obrovskou návštěvností jakými jsou Facebook, Instagram a YouTube.

Nezapomínáme na tradiční lokální podporu prodeje v podobě opatření nemovitosti prodejní plachtou a roznosem letáků s nabídkou vaší nemovitosti v lokalitě prodeje.

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SERVIS

Žádné smlouvy přes kopírák, ale dokumenty připravené na míru ke každému případu. Naše vlastní právní oddělení zajistí bezstarostný průběh obchodu.

V případě vyhledání kupce realizuje makléř složení rezervační zálohy, která dostatečně prokáže solidní zájem kupce. V této chvíli stáhneme nabídku ze všech veřejných serverů a nemovitost nadále nenabízíme, což je solidní především vůči zájemci o koupi. Případné poptávající ale nadále archivujeme pro případ, že by z jakýchkoliv důvodů nedošlo k dokončení obchodu.

Naše vlastní právní oddělení vyhotoví potřebné smluvní dokumenty. Jsou to nejčastěji tyto: Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Smlouva o úschově, Smlouva kupní, Návrh na vklad do katastru nemovitostí, Předávací protokol, případně smlouvy a dohody potřebné pro převod družstevních podílů v bytovém družstvu. Veškeré smluvní dokumenty vám zašleme v dostatečném předstihu před jejich podpisem. Máte tedy dostatek času na jejich pročtení a kontrolu. Samozřejmě se nebráníme konzultacím s vaším právním zástupcem.

Podpisy se uskutečňují po vzájemném odsouhlasení finálních verzí smluv a podpisy na nich jsou ověřeny notářem. Poplatek za ověření podpisů hradíme za všechny zainteresované strany my.

Pokud jsou všechny náležitosti splněny, pracovnice sekretariátu odveze příslušný počet smluvních dokumentů na katastrální úřad, pod který prodávaná nemovitost spadá.

Váš osobní makléř komunikuje s katastrálním úřadem a sleduje proces převodu vlastnických práv, který trvá zpravidla 21 - 30 dní. V den, kdy je nemovitost převedena na kupujícího, zajistí výpis z katastru nemovitostí a dá pokyn uschovateli (notář, advokát, banka nebo zprostředkovatel) k výplatě uschovaných prostředků na účet prodávajícího.

V den, kdy je dosažena lhůta pro předání nemovitosti kupujícímu, přijede makléř na nemovitost s předávacím protokolem a opíše čísla a odečte stavy všech měřičů připojených k nemovitosti, dále vyhotoví soupis předávaných movitých věcí a počet klíčů k nemovitosti případně zaznamená také zjištěné závady.

POPRODEJNÍ SERVIS

Možná by se zdálo, že podpisem smlouvy kupní všechno končí a u některých realitních kanceláří tomu tak opravu je. U nás však přejde transakce do oddělení poprodejního servisu, které má na starosti převody energií a případné daně.

Důkladný poprodejní servis je spojený především s převodem práv a povinností ze smluv na dodávky energií. Jeho zanedbáním můžete docílit nemalých doplatků i po prodeji nemovitosti. I tuto část tedy zajišťuje a smluvně garantuje naše společnost. Na základě vašeho podpisu formulářů či plné moci zajistíme ukončení smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn) bez vaší účasti.

Společnost INSTINKT REALITY s.r.o. a všichni zaměstnanci jsou pojištěni u České podnikatelské pojišťovny a.s., na odpovědnost za škody způsobené při výkonu realitní činnosti.


Opravdu si myslíte, že to vše zvládnete sami...pokud ano, odpovězte si na tyto otázky:

Kupující si žádá o úvěr a mě nutí podepsat zástavní smlouvu, proč?

Kdy mám nárok na peníze z prodeje a na základě jakých podmínek mi budou vyplaceny?

Jsou s prodejem spojené povinnosti odvést státu daň?

Co a kdy odevzdat na katastrální úřad, pokud kupující financuje mou nemovitost hypotékou?

Kam mám po prodeji zajít a odhlásit odvoz odpadu, vodné, stočné, televizní a rozhlasové poplatky?

Do kdy od prodeje se musím odstěhovat a co musí v nemovitosti bezpodmínečně zůstat?

Nezapomeňte, že od 1.1.2014 je účinný nejen nový občanský zákoník (zák. 89/2012 Sb.), ale i nový katastrální zákon (zák. 256/2013 Sb.). Obě tyto normy razantně zasáhly právě do majetkových práv a jejich převodů.

Nejen na tyto a další otázky vám rádi a zcela nezávazně odpoví naši profesionálně vyškolení makléři. Nebojte se jich zeptat.

[Přeskočit navigaci]

Jsme dlouholetými řádnými členy

Realitní komora


Naše společnost a všichni pracovníci jsou pojištěni u České podnikatelské pojišťovny a.s., na odpovědnost za škody způsobené při výkonu realitní činnosti.

Novinky