Novinky

Váš šestý smysl ve světě realit...

Rychle, bezpečně a za nejvyšší možnou cenu

Bez starostí a pouze
slušným nájemcům

Prověřené nemovitosti
po celé České republice

Byty, domy, komerční prostory od solidních majitelů

Byty Domy Rekreace Komerční Ostatní Pozemky

Typ nabídky

Druh bytu

Kraj

Cena nemovitosti

Koupě domu s věcným břemenem

Otázka

Dobrý den, chceme s mužem koupit menší rodinný domek, ale na listu vlastnictví je vyznačeno věcné břemeno. O co se může jednat a jak nás to omezuje po případné koupi. Děkuji. S pozdravem. Lucie Zárybná

 

Odpověď

Věcná břemena (od r. 2014 také jako služebnosti) jsou jako věcná práva k věci cizí spojena s nemovitostmi již od dob starého Říma. Zpravidla jde o povinnost (tzv. povinného z věcného břemene) strpět určité omezení, popřípadě se zdržet nějakého jednání, ve prospěch jiného (oprávněného z věcného břemene). V dnešních podmínkách se setkáváme nejčastěji s věcnými břemeny vedení nějaké inženýrské sítě přes soukromý pozemek, popřípadě s věcným břemenem přístupu na něj. U bytů a domů je nezřídka na výpisu z katastru vyznačeno věcné břemeno užívání související zpravidla s dožitím původního majitele.

Věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy, závětí ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Tyto věcná břemena jsou buď spojena s určitou osobou a úmrtím této osoby zanikají nebo jsou spojena s nemovitostí a v tomto případě přecházejí na nového nabyvatele nemovitosti v souvislosti s jejím převodem.

Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona; nebo také na základě dohody účastníků (doporučuji:-). Vznikne-li mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného hrubý nepoměr, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje.

Omezení vlastnických práv a povinnosti z nich vyplývající je složitý právní proces skýtající řadu nástrah. Ať už jste na straně povinných či oprávněných a zvažujete prodej či koupi nemovitosti rozhodně se obraťte na renomovanou advokátní kancelář nebo realitní společnost, která má s touto problematikou zkušenosti.

Děkujeme za dotaz.

JUDr. Oldřich Platil
ředitel právního oddělení

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Nenašli jste požadovanou otázku s odpovědí? Napište nám.

POLOŽIT OTÁZKU ON-LINE

Odesláním formuláře beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Novinky